Linkkejä

Yleistä

Desmids in the Netherlands

EQAT Phytoplankton

Diatoms of North America

Checklist of phytoplankton in the Skagerrak-Kattegat

The IOW-Image Gallery of Baltic Microalgae

Cyanobacterial Harmful Algae Blooms

Suomen Kasviplanktonseuran ruskaretki 2012

Hakusivustoja

AlgaeBase

Nordic Microalgae

Index Nominum Algarum

Kirjallisuutta

A monograph of the British Desmidiaceae (1911) Vol. 4

A Monograph of the British Desmidiaceae (1923) Vol. 5

Menetelmät & laadunvarmistus

Valviran ohje viranomaisille 5_2011: Toksisten syanobakteerien valvonta ja toimenpiteet talousvettä toimittavilla laitoksilla

Valviran kirje Uimavedet 2020: Yleisten uimarantojen uimaveden laadun valvonta uimakaudella 2020 ja uimarantoja koskevat raportoinnit

Vesitalous 1_2006: Kasviplanktonin tutkimusmenetelmät, Liisa Lepistö et al.

HELCOM Phytoplankton Expert Group